renovering

Renovering av hotellrum
och publika ytor

Vi hjälper gärna till att hitta praktiska och kostnadseffektiva lösningar redan i projektering och planering av projektet. Med vår långa och breda erfarenhet av både bra och dåligt fungerande hotellinteriörer är vi väl rustade för att tillsammans med dig leverera rätt kundupplevelse.

Samtliga entreprenader kan vi leverera kompletta, inklusive inköp av fast inredning och möbler (FF&E). Det innebär att du som beställare endast har en partner i komplexa hotellprojekt, vilket förenklar och sparar tid.