omoss

Ett slutresultat är oftast bara början!

Bra samarbete bygger på förtroenden som konstant bekräftas, på löften som ständigt infrias och på ett slutresultat som gärna överträffar högt ställda kvalitetsmål.

Multimontage levererar praktiska och kostnadseffektiva lösningar för renovering och inredning av hotell och publika ytor. Vi är väldigt stolta över den utveckling vi haft under senare år och har stort förtroende för det helhetskoncept vi kan erbjuda.

Vi på Multimontage driver alla projekt med egna projektledare och personal med hög kompetens inom våra specialområden.

På det sättet kan vi garantera ett starkt engagemang bakom varje beslut och genomförande, och tillsammans med dig leverera rätt kundupplevelse.

För oss är ett gott slutresultat bara början på ett långt samarbete.

Vi är stolta över att i år genomföra hotellprojekt inom Norden för 160-180 MSEK och vår ambition är att fortsätta växa. Detta gör vi tillsammans med nya och etablerade kunder på marknader där vi kan se lönsamhet och en god potential för tillväxt.

Vi har en väl genomarbetad arbetsprocess som vi följer genom hela projektet.