Rubril

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar

Multi Montage erbjuder ett helhetskoncept vid FF&E, inredning och renovering av hotell. Få företag har den erfarenhet samt förståelse för hotelloperatörer och gästupplevelser som vi har.

Projekten driver vi med våra egna projektledare och platschefer samt personal med hög kompetens inom respektive specialområde. Genom samarbete med noggrant utvalda underentreprenörer garanterar vi att hantverket blir professionellt utfört. Vi har också ett globalt nätverk av leverantörer med hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi är starkt lösningsorienterade och genom att säkerställa att vi når våra höga kvalitetsmål skapar vi ett långsiktigt förtroende hos våra uppdragsgivare. Med vår helhetssyn och koordination frigörs tid och resurser. Låt oss optimera ditt projekt tillsammans.

vi-leder-processen2